Ginrin Showa

Doitsu Showa

Kujaku

Taishu Sanke

Taisho_sanshoku

Kawari_mono.